Prisregulering

Prisregulering

Prisregulering:
Fra mandag den 11/4-22 samt den 1/8-22 regulerer vi vores priser på
Body-SDS behandlinger, elevbehandlinger samt på første behandling
fysioterapi samt massage.

Nye priser pr. 11/4-22:
– Body-SDS, Første behandling: 750 kr.
– Body-SDS, efterfølgende behandlinger: 900 kr.
– Fysioterapi & Massage, første behandling: 500 kr.

Nye priser pr. 1/8-22:
– Body-SDS elevbehandling: 500 kr.

– Body-SDS klippekort med 4 behandlinger: 3200 kr.

– Body-SDS, barn under 12 år: 750 kr.

Alle bookinger der er booket før ovenstående datoer, er til den gamle
pris.

Forårshilsner
Nordsjællands Kropsterapi